Ansvarig för podden är Eva Laser

feldenkraispedagog

leg.sjukgymnast

ergonom

Svenska ATM podden version 2.0 är en pågående sammanfattning av mitt professionella liv som sträcker sig 50 år tillbaka i tiden. 1972 påbörjade jag min utbildning till fysioterapeut för att verka inom primärvårdsrehabilitering. Med en avstickare inom företagshälsovården som ergonom har det varit och är mitt arbetsfält. 

Jag kom i kontakt med feldenkraispedagogiken 1974 när en studiekamrat tog med mig till öppna ATM lektioner på en studio belägen på Alexander Yanai gatan i norra Tel Aviv. Moshe Feldenkrais spelade in sina lektioner på en fyrspårig Grundig. När jag började var han på resande fot och det var hans inspelade lektioner som var min introduktion till pedagogiken. Något slog an i mig och långt senare, sommaren 1988, påbörjade jag en pedagogutbildning under Yochanan Rywerants ledning i Stockholm. I samband med det slutade jag använda sjukgymnastiska behandlingsmetoder och övergick till att enbart utveckla mig inom feldenkrais.

Från inspelningar på bandspelare på 1960–70 talet till poddar via mobiltelefoner och datorer på 2020 talet ryms en avsevärd teknikutveckling. Men lektionerna är fortfarande efter alla år desamma i sitt upplägg och struktur. Gravitationen och skelettet ändras överhuvudtaget inte inom detta tidsintervall. Biologiskt sett är människan sig lik.

Jag konstruerar egna lektioner men använder ofta Moshe Feldenkrais’ inspelningar för de är så geniala, det känns viktigt att i min tur vidarebefordra dem till mina elever.

Naturligtvis och även som pedagog är jag i en pågående feldenkraisprocess. När jag väl hade tillägnat mig metatänket, teorin och de praktiska grunderna under åren då jag gick i lära, finns organiskt en ständig förbättring och  ett nyskapande. Det är stimulerande och roligt. 

Särskilt glädjande är att numera följa flera av prenumeranterna och förstå hur tillgången till kvalitétslektioner i ATM närhelst på dygnet har berikat deras processer. Deras goda framsteg ger tyngd till formatet av en ATM podd – på svenska. Det är ett meningsfullt värv. 

Välkommen att lära dig lära igen - med min inspelade röst som kunnig vägledare.

Det finns mer i min bio på somatik.se

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.
It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.
Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais


Feldenkrais Skolan

En skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell.

Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga och gravitationen.

Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Människan inifrån ut.

Ansvar

Innehållet på svenska ATM podden är avsett för information, lärande och övning. Det ersätter inte professionell hjälp eller medicinsk behandling.
Ingenting på denna webbplats är avsett att diagnostisera eller behandla sjukdomstillstånd.

ATM lektioner utforskas under eget ansvar. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. 

Betala
  • Avgift
    Vecka     100 kr
    Månad    225 kr
    Halvår 1 200 kr

  • 123 412 67 51

  • BankGiro 5357 - 1196


Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved.