Om Feldenkrais Skolan

Detta är en skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell.

Självlärande syftar på ett organiskt lärande. Den pedagogiska modellen är heuristisk och syftar på upptäckande eller bildande av ny relevant kunskap.

Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga, rummet, i synnerhet golvet och gravitationen. Nödvändigt är en nyfiken attityd.

Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Materialet är givet. Människan inifrån ut.

Feldenkrais är ett pedagogiskt system för att utveckla (själv)medvetenhet, ökad kontroll och förbättrad skicklighet.

Du erbjuds redskap för ett livslångt lärande, en dynamisk väg till självinsikt och personlig utveckling.  Du kan upptäcka hur du verkligen gör, oavsett vad du sysslar med, och finna alternativa handlingssätt. Grunden i metoden är den biologiska hållningen som är något förmer än att stå rak samt ökad handlingsberedskap för livets olika skeenden.

Metoden är till sin natur inte korrigerande där begrepp som rätt & fel är vägledande utan innebär ett stort mått av ansvar och frihet. Detta är ovant för många och det kan ta lite tid att vänja sig att inte få entydiga svar utan bara möjligheter.

Med en ökad medvetenhet om hur du använder dig själv får du möjlighet att utveckla förmåga (skicklighet) i grundläggande färdigheter som att ligga ner, resa dig, sitta, stå, gå och springa, bära upp huvudet, använda armar och händer osv. Utifrån dina egna behov kan du sedan anpassa det du lär dig till precis det du önskar lära dig. Behöver du rehabilitering lär du dig stegvis återfå den förmåga du förlorat.

Med en effektivare hållning kan du förvänta dig att röra dig med mindre ansträngning och obehag, få en lättare andning, bättre koordinationsförmåga och balans allt utifrån en vidgad självbild. Människan är en enda enhet och i handling är kropp & psyke ett och ditt emotionella jag är involverat. Den ökade handlingsberedskap innebär en snabbare återhämtning efter överansträngning, skadlig stress och skador.

 

Livet är en process, inte ett ting

av Eva Laser

För vad och för vem?

Du kan använda dig av feldenkrais för att

 • Söka efter en vidgad självbild

 • Definiera skillnaden mellan vila & oro

 • utveckla motorisk färdighet

 • utveckla ökad självkontroll

 • Uppnå ökad självständighet

 • Visa på alternativa handlingssätt

feldenkrais används av

människor i utövande yrken som musik, teater & dans
idrottsutövare inom ett vitt spektrum av sporter

feldenkrais är användbart för

ergonomi och hantverk
arbetsteknik och hobby

feldenkrais används i

olika förebyggande hälsosammanhang och fungerar som friskvård
habilitering & rehabilitering eftersom metoden har terapeutiska effekterFeldenkrais Skolan

En skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell.

Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga och gravitationen.

Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Människan inifrån ut.

Ansvar

Innehållet på svenska ATM podden är avsett för information, lärande och övning. Det ersätter inte professionell hjälp eller medicinsk behandling.
Ingenting på denna webbplats är avsett att diagnostisera eller behandla sjukdomstillstånd.

ATM lektioner utforskas under eget ansvar. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. 

Betala
 • Avgift
  Vecka     150 kr
  Månad    300 kr
  Halvår 1 350 kr

 • 123 412 67 51

 • BankGiro 5357 - 1196


Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved.