Information om svenska ATM podden

Artikeln vänder sig särskilt till dig som vill bli prenumerant
 • Poddar
 • Redskap i lärandeprocessen
 • Strategier
ATM är förkortningen av Awareness Through Movement
Awareness, medvetenhet, betyder att du kan veta det du kan veta.
Know what you are doing and you can do what you want
Moshe Feldenkrais
 • Du kan lyssna på 400 ATM poddar! 


Användning av poddar för att öva & lära 

Att öva & lära sig genom att använda inspelade ATM lektioner vid sidan om minnet eller genom att följa instruktioner i böcker, har en lång tradition inom feldenkrais världen över.

Det finns mycket publicerat på olika plattformar och streaming tjänster. Lektioner säljs i MP3 format.  Att följa någon annans instruktion är enklare än att instruera sig själv eftersom överraskningsmomentet eller det nya och okända annars saknas. Även planeringen av lektionen blir onödig. Det går att ägna all uppmärksamhet åt här och nu. Hjärnan aktiveras annorlunda på flera sätt.

Moshe Feldenkrais spelade tidigt in ATM för att lyssna och utveckla metoden men även som dokumentation. Dessa inspelningar blev sedermera en del av hans intellektuella arv och skyddas av stränga copyrightregler men kan används av certifierade pedagoger. M.F.'s inspelningar och texter är mina huvudsakliga källor till lärande förutom det jag skapar själv.

Några skillnader mellan direktundervisningen och podd

Deltar man i min direktundervisning i ATM kommer eleven nyfiken och öppen för intryck till en lektion. Jag berättar inte i förväg vad jag har förberett och vilket tema som lektionen kommer utvecklas kring. I början kan ett sådant förhållningsätt vara ovant men uppskattas när man är mer erfaren.  I min marknadsföring används heller inte kroppsdelar eller funktioner. Jag kan inte förutse vad individen kommer att lära och ta med sig av lektionen.

Jag vänder mig alltid till hela somat, kroppssjälen. Anknyter till vanor och alternativa förhållningssätt. Jag följer i det klassisk feldenkrais såsom den undervisades i Israel under M.F.’s levnad. 

En återkommande fråga är hur man väljer vilken inspelad lektion att utforska?

Eleven som väljer podd är utlämnad till en mängd valsituationer. En del är bekväma i detta medan andra vill ha vägledning. Mängden ATM överväldigar och särskilt när man är novis. Det går lätt att skumma igenom en tryckt text för överblick. Dilemmat är att detta inte fungerar med digitala medier där innehållet är dolt. Någon form av igenkänning behövs och namnet, beskrivningen eller ett tema blev lösningen. Men även förklaringar, teori och vägledning.


Från 1991 till idag

Jag undervisar i ATM sedan 1991 då jag avslutade min grundutbildning under Yochanan Rywerants ledning i Stockholm. Så småningom började jag spela in mina ATM och hösten 2013 började jag använda Sound Cloud för att tillhandahålla ATM för allmänheten. Till mina elever på Feldenkrais Skolan delade jag ut tryckta listor eller PDF med lektionerna listade i datumordning,  men jag ville mer.

Det förelåg en efterfrågan att guida elever i deras processer även när de övade med ATM i hemmet. Under pandemins isolering fanns det extra tid för nya projekt. Idén föddes att sortera och organisera  poddarna på olika sätt, i strategier och komplettera med teoretisk information och vägledning. Jag har en tränarutbilning i feldenkrais och  har i flera år fortbildat kollegor och utifrån det fanns förberett material.

Det finns flera avancerade appar för att streama poddar och låta lyssnaren prenumerera/betala. Ett annat sätt är sponsring och reklam men jag har svårt att se det alternativet. Feldenkrais är smalt. Jag valde i stället att bygga podden själv och integrera den i somatik.se som under många år varit Feldenkrais Skolans ansikte utåt, min kvalitetssäkring och ett blygsamt folkbildningsprojekt. 

Svenska ATM podden lanserades i maj 2020. Sedan mars 2022 har podden en ny Joomlaplattform och egen domänadress för att nå ut bättre. Mina båda hemsidor hör ihop och korsbefruktar varandra. Själva ATM lektionerna i podden länkas fortfarande utifrån min stadigt växande samling ATM lektioner på online plattformen Sound Cloud. När detta skrivs finns det cirka 325 att utforska.  Ett antal ATM lektioner är fortfarande öppna för allmänhetens bruk. Prova Gratis. 

Poddens uppbyggnad

Svenska ATM podden är organiserad i tre sektioner för prenumeranter. Det behövs inloggning med användarnamn och lösenord 
1) Poddens kärna är de publicerade ATM lektionerna

Lektionerna är ordnande i nummerordning från nr 1 och framåt, uppdelade i fem numrerade listor. Varje ATM har ett ID nummer och ett tema/namn. Poddarna fylls på allteftersom från direktundervisningen i ATM via Zoom. Det är effektivt och omtyckt att vara med i båda sammanhangen men det är inget krav för att nyttja podden. 

 


2) Redskap i lärandeprocessen

Jag har delat in denna meny i tre delar för att skapa en god överblick och tydlig ordning samt göra det skrivna attraktivt och lättåtkomligt.

Där finns kortare artiklar men även längre. Avsikten är att samla det jag bedömer behövs för att effektivisera lärandet genom en ökad förförståelse vilket bidrar till en förbättrad feldenkraisprocess. 

Jag är tränarutbildad men sysslar enbart med fortbildning för kollegor. Och så denna podd. Min tränarkompetens kommer mer påtagligt till utryck i direktundervisningen då jag alltid har en inledande frågestund där jag tar upp ämnen som finns i denna sektion. Där finns även ett eftersamtal. Den är inte inspelad utifrån integritetsynpunkt. Redskapsdelen här är utformad för att komplettera och utvidga detta moment.

Samlat finns beskrivningar av det särskilda synsätt och de tekniker som utmärker Moshe Feldenkrais´ modell för lärandet - återinlärandet såväl som det nyskapande.

Människan är inte natur/biologi allena. Hen är också kultur och med det följer olika vanor, traditioner, föreställningar och idéer om hur det är och förhåller sig med människan i världen. Detta är kunskaper som behöver bekräftas, ifrågasättas och kompletteras.

I text & film delen finns texter & PDF:er, intressanta utvalda YouTube & Vimeo filmer och annat.

Jag benämner delarna
feldenkraisperspektivet
tekniker
text & film


3)  Strategier

Jag har grupperat lektionerna i något jag valt att kalla strategier. Alla lektioner handlar om samma sak, människans hantering av gravationen, utifrån handlingsberedskap och handlingsförmåga.

Strategier handlar i grunden om vägen för att uppnå ett förutbestämt mål och för att tala i allmänna termer har varje individ sin egen önskan, sin egen riktning vart hen är på väg. Oavsett var individen vill åstadkomma och uppnå finns i feldenkrais de elementära komponenterna för förbättring och ökad skicklighet.

Det är inte ovanligt att människor vill bli av med krämpor, något jag kallar oförmågor när de engagerar sig i en feldenkraisprocess. De söker ofta snabba lösningar men det finns inga enkla svar när det gäller hur man går till väga med feldenkrais. Det är bland annat därför metoden fungerar där många andra går bet. 

Elever behöver engageras i en organisk process där de själva styr och väljer, tar ansvar, avsätter tid och gör prioriteringar och avkall, omorganiserar sig och börjar om - igen och igen.

Jag har formulerat 16 strategier eller tillvägagångsätt i valet av lektioner. (Du kan se dem i menyn) Att det är många är mitt sätt att redovisa komplexiteten hur man ger råd för att skapa nyfikenhet och motivation. Det handlar inte om rätt eller fel, bättre eller sämre. Det handlar om att det finns olika. Samma frågeställning kan angripas på flera sätt.


Angående din prenumeration och inloggning

Inloggningen är personlig

Du förbinder dig att inte dela dina inloggningsuppgifter utanför ditt hushåll. Du kan redigera dina personuppgifter via inloggningen.

GDPR

Feldenkrais Skolan följer reglerna om GDPR.

Layout & sökmotor

Svenska ATM podden är anpassad för att användas både på bildskärm, läsplatta och mobiltelefon. Lektionerna är inte redigerade och en del har sämre ljudkvalitet. Före pandemin är de inspelade på Lostigen och jag är i rörelse, med Zoom sitter jag framför kameran och bildskärmen med bättre ljud.

Du behöver använda en sökmotor, det finns ingen app till podden. Använder du mobilen kan du använda lägga till en genväg på hemskärmen. Du kan även använda ett bokmärke.

Felaktigheter

Detta att skapa och underhålla en podd är en organisk process som allting annat inom feldenkraissfären, den förändras allt eftersom. 

Jag vill därför lägga in en brasklapp. Det kan finnas oklarheter med nummer, ID:n, länkning och annat. Det kan finnas fel. Ha överseende med det och välj istället att informera mig. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ansvar

Innehållet på svenska ATM podden är endast avsett för information, lärande och övning och är inte avsett att ersätta professionell hjälp eller medicinsk behandling.
Ingenting på denna webbplats är avsett att diagnostisera eller behandla sjukdomstillstånd.
ATM lektioner utforskas med eget ansvar. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. 
telefon    08 655 05 40
mobil     070 655 04 70
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Avgifter

Du betalar i samband med registeringen

Enstaka ATM
100 kr

1) För den nyfikne

2) Före detta prenumeranter som vill göra en ATM då och då. Inloggningen behålls, betalning sker i samband med att podden utnyttjas. Efter överenskommelse.

Månad
225 kr

En prenumerationsmånad räknas 4 veckor från start

Halvår
1200 kr

Ett halvår räknas sex månader.

Det finns möjligheter att söka stipendium.

Alla avgifter inkl. 25 % moms

Betala med Swish, PayPal eller Bankgiro
Önskas faktura, meddela om betalningsmottagaren är företag eller privatperson

Olika Betalsätt

Betala med Swish 123 412 67 51


Betala med bankgiro 5357 - 1196


Betala med friskvårdsbidrag Epassi


Betala med Paypal


Feldenkrais Skolan

En skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell.

Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga och gravitationen.

Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Människan inifrån ut.

Ansvar

Innehållet på svenska ATM podden är avsett för information, lärande och övning. Det ersätter inte professionell hjälp eller medicinsk behandling.
Ingenting på denna webbplats är avsett att diagnostisera eller behandla sjukdomstillstånd.

ATM lektioner utforskas under eget ansvar. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. 

Betala
 • Avgift
  Vecka     100 kr
  Månad    225 kr
  Halvår 1 200 kr

 • 123 412 67 51

 • BankGiro 5357 - 1196


Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved.