Feldenkrais – att lära sig lära igen

Säg inte i början vad resultatet ska bli

ATM handlar om att försätta sig i en
förutsättningslös övning på ett utforskande vis
Det är helt subjektivt, indivduellt och upplevelsebaserat

Ett av de fasta handlingsmönster som avgör vår överlevnad är nyfikenhet

Rudolfo Llinás

Avsnitt 1

ATM är något ovanligt annorlunda, men vad är det?

Feldenkrais påminner om allt möjligt men går inte att stoppa in i ett bekant fack. Det är inte enkelt att förklara eftersom vi inte har ett uttalat språk för upplevelsebaserade processer som huvudsakligen är ordlösa, icke-verbala.
Enklast är att göra en lektion, precis som det är enklare att lyssna på musik än att få det förklarat eller äta mat för att uppleva smaken istället för att få den beskriven. Skrolla ner på sidan finner du några exempel.

AvsnittTema
1

ATM är annorlunda

2

10 råd att följa

3 A

Hjärnans metaforer

3 B

Om själva lektionen

4

4 lektioner att studera

5 A

Hur får du ut så mycket
som möjligt av ditt lärande?

5 B

Metakommentarer av
Moshe Feldenkrais

6 A

"En möjlig början" - av Eva Laser

6 B

Länk till essän

7

Två statyer


Avsnitt 2

Tio råd att följa för att öva med feldenkrais

Råden är utvecklade av Moshe Feldenkrais
anpassade av Eva Laser
 • Gör övningarna långsamt

 • Leta efter det behagliga

 • Försök inte att göra övningen bra, snyggt och rätt

 • Fullfölj lätta enkla rörelser

 • Det är lättare att känna skillnader när ansträngningen är liten

 • Lärandet och livet är inte samma sak

 • Tvinga dig inte att vara effektiv

 • Växla mellan detaljer och helhet och förhåll dig till rummet

 • Säg inte i början vad resultatet ska bli

 • Gör lite mindre än vad du förmår


Avsnitt 3
När man pratar om hjärnans kopplingar (wired) är det en metafor.
Neuroner är inte sammanlödda. De är åtskilda av små luckor som kallas synapser. Anslutningar fullbordas i synapserna av kemikalier. Detta arrangemang låter hjärnan snabbt anpassa sig till olika aktivitetsmönster. 
Lisa Feldman Barett på Twitter

En ATM lektion är ungefär 45 minuter lång. Den utförs vanligen på golvet i olika positioner, och ibland på en stol eller stående. Golvet ger dig stöd, ligger du ner kan du inte ramla. I liggande, utan hela kroppstyngden på fotsulorna, kan hållningsmuskulaturens omedvetna pågående sammandragning dämpas eller upphöra.

Pedagogen använder ord (symboler) för att förmedla en bild, en idé av en avsiktlig handling. Du blir uppmanad att utforska en specifik rörelsesekvens under det att du uppmärksamt varseblir hur du gör och vad som händer med och i dig själv. För att det ska bli en inlärning behöver det vara nytt och ovant. Avsiktligt finns en strävan att bryta vanemönster och ge alternativ till hur du använder dig själv, rör dig och handlar. Utifrån det kan bilden klarna efterhand. Efter ett antal upprepningar under uppmärksamhet kan du justera och koordinera och med större lätthet följa instruktionerna. För att lektionen ska bli effektiv finns det de tio råd att följa. 

Människans ursprungliga lärande, det som spädbarn gör för att koppla hjärnan, bygger på många försök och många "fel". Detta är en avsiktlig attityd du behöver eftersträva för att lektionen ska förmedla det den avser. Lektionen följer en logisk struktur som byggs upp av sekvenser kring ett tema. Till att börja med kan det förefalla oklart, ja omöjligt men allt eftersom lektionen fortskrider löser hjärnan(du) uppgiften. Det sker i bakgrunden. Vanligen blir det som varit omöjligt och otänkbart tänkbart och  enklare.  Samtidigt med den ökade kontrollen uppträder ett lugn, ansiktsdragen slätas ut och andningen blir jämnare, något många förknippar med avslappning även om detta inte är rätt begrepp. Det blir en avskalning av "parasiter".

När du reser dig efter lektionen kan du integrera och jämföra hur din hållning och gång kan ha förändrats.


Avsnitt 4

Du behöver vara registerad på Sound Cloud för att lyssna och lära

Jag förslår att du gör mer än en lektion. De är alla olika. 

1) ID 140821 Introduktion till ATM och feldenkraismetoden

2) ID190321 Dämpning av överaktivitet i nervsystemet 


Avsnitt 5

Tips om effektivitet & kvalitet

av Mikael Lönnbjer 
Hur du får ut så mycket som möjligt av feldenkraismetoden?

Utdrag av metakommentarer under ATM

med Moshe Feldenkrais
Om min lärandemodell

Avsnitt 6

En möjlig början                    

Heureka - "jag har funnit det" är det uttryck som tillskrivs Arkimedes i samband med att han gjorde den upptäckt, eller kanske fick den insikt som ledde till den slutliga formuleringen av Arkimedes princip. Historien berättar att denna upptäckt gjordes när Arkimedes steg ner i sitt badkar fullt med vatten och plötsligt insåg att allt vatten som rann över och ner på golvet hade med honom själv att göra. Kanske låg han även där i sitt kar och funderade över sin kropps rörlighet, lätthet och den annorlunda upplevelse som det faktiskt är att uppleva sig själv på olika sätt i förhållande till tyngdlag och gravitation.
Det är ingen tillfällighet att feldenkraispedagogiken hör hemma i ett heuristiskt metodiskt synsätt, dvs en undervisningsmetod där eleven genom pedagogens ställda frågor stimuleras att på ett självständigt sätt nå fram till kunskap och insikt.
Det vilar ofta en speciell stämning över ett första möte. Det gäller också den första lektionen med en ny elev, ett samtal på oändligt många nivåer.
Varje tränad feldenkraispedagog vet att för att kunna säga; "Detta - det var en bra lektion" så bör eleven uppmärksamma någon förändring, få en "ahaupplevelse", en viktig insikt eller svaret på en knappt formulerad fråga. Ibland sker det under lektionens gång, kanske då eleven reser sig upp och så att säga samlar ihop intrycken från lektionen och jämför dem med vanan och känslan i kroppen innan hon lade sig ner på britsen. Ibland sker det långt senare i helt andra sammanhang.
Eva Laser, inledning i En upptäcktsresa - lektioner med Anna

En upptäcktsresa - lektioner med Anna

av Eva Laser

Avsnitt 7
Den vänstra statyn heter sorg

Denna ihopdragning, som en knuten hand, är en motsatt hållning till att vara upprätt med lätthet, i full handlingsberedskap. Precis som handflatan drar ihop sig gör även buken eller magen det, fingrarna såväl som revbenen. Jag benämner det en oros- eller ångesthållning.

Den högra statyn av Bror Hjort föreställer Maggan med släggan

Hon vilar från sitt arbete färdig att fortsätta arbeta i ateljen.

Båda kvinnorna sitter. Det finns olika sittande och de båda gestaltningarna skiljer sig åt i allt väsentligt. Ingen är bättre än den andra.

Frågan är om hållningen är ändamålsenlig för en önsakd handling och aktivitet.

Om det är i verkligheten, har indviden en adekvat valmöjlighet? Feldenkrais Skolan

En skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell.

Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga och gravitationen.

Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Människan inifrån ut.

Ansvar

Innehållet på svenska ATM podden är avsett för information, lärande och övning. Det ersätter inte professionell hjälp eller medicinsk behandling.
Ingenting på denna webbplats är avsett att diagnostisera eller behandla sjukdomstillstånd.

ATM lektioner utforskas under eget ansvar. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. 

Betala
 • Avgift
  Vecka     150 kr
  Månad    300 kr
  Halvår 1 350 kr

 • 123 412 67 51

 • BankGiro 5357 - 1196


Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved.