den gröna ATM - boken

innehåller teori & praktik till svenska ATM podden

Medvetenhet genom rörelse

Awareness Through Movement - ATM

Förbättra förmågan, en teori som kan omsättas i praktiken (orginaltiteln på hebreiska)

Förbättra förmågan, En teori som kan omsättas i praktiken publicerades i februari 1967.

Den engelska översättningen Awareness through Movement publicerades 1972. Den svenska boken Medvetet genom Rörelse är översatt från den engelska och publicerades 1999. Att en bok översätts i två led innebär en avsevärd förtunning. Den svenska översättningen av Marika Hagelthorn är inte fackgranskad och läsare med goda kunskaper i engelska bör enligt mitt förmenande välja den engelska översättningen eller åtminstone ha den som komplement.

En efterfrågad sammanställning

När boken först publicerades 1967 var den en sedan länge efterfrågad sammanställning av material och lektioner till eleverna på Alexander Yanai. Mycket i feldenkrais är relaterat till undervisningsplatser. AY hänvisar till en gata i norra Tel Aviv där Moshe Feldenkrais (M.F.) undervisade.

I någon lektion sent i Alexander Yanai materialet informerar M.F. om en kommande bok som ska ge svar på alla frågor som eleverna ställer under lektionerna.

Boken är kursbok på Feldenkrais Skolan och studier av boken i kombination med pedagogisk handledning främjar en effektivare och mer meningsfull process. Boken är inte lättsmält och ett stycke kan behöva läsas både en och två gånger.


”Del 2 av boken är skriven på ett sådant sätt att det är möjligt för läsaren att börja med det praktiska arbetet före läsandet av del 1. Men det är bättre att läsa boken i den ordning som den är skriven. Det ger läsaren en vidgad horisont och en djupare förståelse av de praktiska lektionerna och övandet blir på så sätt mer effektivt.”
Därefter följer förordet med anslaget;
”Vi handlar i enlighet med vår självbild. Jag äter, går, talar, tänker, ser, älskar osv. i enlighet med hur jag känner när jag utför dessa handlingar. Denna vår självbild kommer till oss dels genom arv, dels genom fostran och till en del genom självstudier…”
Och senare
”… Av de tre aktiva faktorer som utformar vår självbild är det endast självstudier som i någon mån ligger i våra händer…”
Moshe Feldenkrais

Läs för att förstå

Förstå genom att utforska och göra

Det är min rekommendation att användare av svenska ATM podden har ett exemplar av boken Medvetenhet Genom Rörelse eller gröna boken som jag kallar den. Självfallet går det bra att använda den engelska översättningen också. 

Jag har under många år använt mig av och delat ut utdrag från boken på Feldenkrais Skolan med tillstånd av publicisten Gunnar Lundin på BookLund förlag. Efter att ha publicerat texter även på somatik.se  blev jag kontaktad av översättaren som inte gav sitt tillstånd till elektronisk publicering och jag fick böta 10 000 kr.

Efter övervägande har jag kommit fram till att svenska ATM podden är att likna vid elektronisk publicering och bestämt mig för att hänvisa till egen läsning i boken istället.

 

 

Läs mer i del 1 första kapitlet om varför självbildens roll i vårt handlande är så viktigt att förstå.


Det finns vissa avsnitt jag föreslår du lägger särskilt märke till

Ja hela boken! men jag hänvisar med sidnummer och rubrik till idéer som har stor signifikans för ett lärande med feldenkrais.

sidan 7 - Systematisk korregering av bilden är bättre än korrigering av enstaka handlingar
sidan 82 - Att gunga medan man står
sidan 83 - Den dynamiska övergången mellan att stå och att sitta
sidan 105- Andningsrörelser utan andning
sidan 134 - Gör dig av med det gamla då du får grepp om det nya
sidan 142 - Verbalisering kan ersätta sinnesintryck och kontroll
sidan 144 - Förbättringen blir större genom visualisering än genom konkret handling
sidan 168 - Samordningen av bröstkorgen och mellangärdet vid normal och paradoxal andning

Studioinspelning med Moshe Feldenkrais

Moshe Feldenkrais har gjort en studioinspelning av övning 3 - 12 av bokens lektioner. 

Har du ett stort intresse av ATM och feldenkrais är det en klar fördel att lyssna på "the master himself"

 


LEKTION 10
Ögonens rörelser organsierar koropppsrörelserna

 

En tysk utgåva Der Aufrechte Gang publicerades 1968

Franz Wurm som översatte boken hade själv gått en utbildning och var auktoriserad av M.F. att undervisa enbart i ATM. Den tyska översättningen recenserades 1969 av skriftställaren Friedhelm Kemp på ett sätt och förståelse som uppskattas av M.F. se bifogade artiklar publicerade av Internationella Feldenkrais Federationen IFF

Walking Upright och Der Aufrechte Gang Länk[+]

Hugo Bergman, som nämns i korrespondensen, skrev ett förord till M.F.’s översättning och kompletteringen av Autosuggestion av Emilé Coué från 1929. Förorden och de tillagda kapitlen publicerades 2013 i en monograf Thinking and Doing Länk[+]

I en personlig dedikation i en av elevernas bok från tiden på Alexander Yanai påtalar M.F. vikten av att öva utvecklingen av självbilden, både den psykofysiologiska & fysiopsykologiska, i nivåer såväl som i etapper. Han noterar även sin påverkan som pedagog av Rousseau. 

 


Feldenkrais Skolan

En skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell.

Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga och gravitationen.

Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Människan inifrån ut.

Ansvar

Innehållet på svenska ATM podden är avsett för information, lärande och övning. Det ersätter inte professionell hjälp eller medicinsk behandling.
Ingenting på denna webbplats är avsett att diagnostisera eller behandla sjukdomstillstånd.

ATM lektioner utforskas under eget ansvar. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. 

Betala
  • Avgift
    Vecka     150 kr
    Månad    300 kr
    Halvår 1 350 kr

  • 123 412 67 51

  • BankGiro 5357 - 1196


Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved.