En ökad förståelse och utjämning av asymmetri

Höger Är Inte Vänster

Asymmetri betyder bristande överensstämmelse

Mänsklig funktion med språk, hantverk och olika färdigheter, inte minst inom idrott skapar asymmetriska handlingsmönster

Växt och mognad är alltid smärtsam.
Inlärning är det inte, men tillväxten är smärtsam.
Och därför måste inlärningen vara väldigt skonsam eftersom det finns tillräckligt med problem utan att införa nya problem i inlärningen.

Moshe Feldenkrais

Människans inre anatomi är inte symmetrisk

Flera av organen är en-tal, hjärtat är mer åt vänster, levern åt höger, lungorna är olika stora. Diafragman med sina hål och fästen likaså.

Hjärnhalvorna är inte heller lika. Syn och hörsel blir med åldern, om inte redan från födelsen, även de olika. Vi vänder olika sidor till.

Även människans handlingar är asymmetriska, en lång utveckling allt sedan hen började tillverka redskap på homo habilis tid. Flertalet har höger hand som den dominanta, några vänster. Likadenat med fötter och ben.

Vanor och skador är oftast asymmetriska till sin natur och kan få långvarig påverkan på symmetrin

Många har frågor kring detta och använder ATMpodden för att komplettera eventuella rehabiliteringar. Först och främst är det av vikt att förstå HUR man övar, se avsnittet Tekniker. Det är inte ovanligt att det kvarstår funktionsnedsättning efter en skada eller operation och att den kompensation som uppstått initialt blir permanent. Då krävs det att stanna upp och backa tillbaka. Förstå att det är en långsam läroprocess, kanske över flera år. Det tar tid att förstå en biologisk hållning som sådan och därtill den egna funktionen. Det är svårare att behålla förbättringar. 

Det finns inga perfekta människor men ändå brukar jag säga att originalet är bäst. Med det menar jag att evolutionen har format skelettet att hantera gravitationen och den egna egenheten är inte bättre. Sagt det går det inte att korrigera sig till en bättre och mer ändamålsenlig hållning, det behöver växa fram gradvis. Inte minst krävs en öppenhet att det alltid finns en emotionell komponent involverad och då inte bara rädsla. Sätt dig in i den nya psykologin med konstruerade känslor.

 

Att korrigera är inte korrekt

Gör upp med föreställningen om att vara fel.
Människor lever liv som är drabbande på olika sätt, och när de söker för obehag och smärta "vet de" och uttrycker ofta att  de har "dålig hållning". Det är en ingång men kan även vara ett hinder. Särskilt när det påverkar självkänslan och självförtroendet.

Feldenkrais representerar ett icke normativt förhållningssätt. Det icke normativa är inte förutbestämt eller föreskrivande och definieras inte hur du ska vara och göra utifrån en förutfattad uppfattning och värdering.

Det som vi vanligen lägger i begreppet "rätt och korrekt" är inte verksamt i en feldenkrais process.


 • Några brasklappar

 • Gå inte efter smärtan, tänk istället vilken kroppsdel det är som inte gör sitt jobb och den motsatta överkompenserar?

 • Tänk diagonaler och 5 linjer

 • Leta efter den tomma, det blanka, neglectet
  Där du är omedveten

 • Lär dig om agonister och antigonister


Zeus

kastar på detta sätt för det är fysiologiskt, anatomiskt bästa sättet för att kasta långt och träffa mitt i prick.

Det kräver mycket övning för att uppnå denna färdighet och bli skicklig.

Alla färdigheter som är ojämna ristar in en ojämnhet, från kopplingen i hjärnan till andvänding av muskler, fascia, skelett, ögon, huvudhållning ja, hela självet.

Det är en av anledningarna till asymmetrier som kan föranleda besvär och obehag.


Först ett TED föredrag om en skadad hjärna efter en stroke och skillander mellan den högra och den vänstra hjärnhalvan 
Därefter en viktig förmåga, älska dig själv som din nästa

Den asymmetriska hjärnan

TED med Jill Bolte

Självkärlek

blogg av Eva Laser
En sida av självet utforskar en annna sida av självet
Yochanan Rywerant

Förslag på lektioner
Alla, alla lektioner passar för att utforska asymmetrier. 
Det är mer än fråga om medvetenhet, självkärlek och förståelse som är avgörande.

Ändå ett urval
nrIDTema
61
150129

diagonaler i höfter & axlar

90
160204

diagonaler & parallell knä - armbåge 

105
160922

diagonala & parallella rörelser mellan knän & armbågar

200
200206

diagonal bild (image)

240
210217

knä & arm i diagonal A [241 B]   

246
210310

Korsade knän gliding med foten åt sidan

309
220126

Ryggens bredd A & B

337
220518

sidsittandets höft & länd

374
230201

Sidlänges


Feldenkrais Skolan

En skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell.

Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga och gravitationen.

Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Människan inifrån ut.

Ansvar

Innehållet på svenska ATM podden är avsett för information, lärande och övning. Det ersätter inte professionell hjälp eller medicinsk behandling.
Ingenting på denna webbplats är avsett att diagnostisera eller behandla sjukdomstillstånd.

ATM lektioner utforskas under eget ansvar. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. 

Betala
 • Avgift
  Vecka     100 kr
  Månad    225 kr
  Halvår 1 200 kr

 • 123 412 67 51

 • BankGiro 5357 - 1196


Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved.