ATM val utifrån människans utveckling

se spädbarnen i din närhet
Människobarnet föds mer ofärdigt än andra däggdjur. 
Utifrån feldenkraismodellen är det en fördel att ha en funktionell förmåga att utföra alla de olika faserna av mognaden till upprätt gång

Ett av de fasta handlingsmönster som avgör vår överlevnad är nyfikenhet

Rudolfo Llinás
Människan följer som alla levande varelser en nedärvd och inneboende utveckling från embryo till könsmognad.

Varje art på sitt alldeles egna sätt. Det är denna förutbestämda kedja av gradvisa steg som gör oss till människor, skickliga i att gå på två ben med fria armar och händer, springa fort och länge, skriva poesi, spela Bach och resa till månen, dvs det abstrakta tänkandet.

Eftersom människobarnet har den längsta mognaden av alla däggdjur innan hon kan förflytta sig själv har hon även de flesta individuella variationerna.  Dess nervsystem kopplas sensomotoriskt och emotionellt på ett alldeles alldeles unikt individuellt  sätt.  Barnet lär sig hålla upp huvudet , rulla, föra saker till munnen , greppa och gripa. Avsiktlighet. Det lär sig att äta genom att tugga men även att reglera sin vakenhet och sömn och inte minst kunna somna.  de lär sig modulera affekter, känslor  och emotioner.

Det är enbart språkligt att tala om kropp & psyke. Jag hör det sällan när vi talar om spädbarn. Denna dualism förefaller nödvändig för olika professioner och religioner, vetenskaper och konster. Men - när vi lär oss att se hela människan i all hennes komplexitet och acceptra detta faktum är det möjligt att förbättra förmågan och återhämta sig från chock och skador på ett sätt som motsvarar de första årens lärande. Det ligger redan i vårt DNA. Det behöver upprepas och repareras men det är ett mycket mänskligt sätt att gå till väga. I grunden enkelt och självklart när vi väl förstår det som behövs förstås. En av Moshe Feldenkrais upptäckter är hur kan knäckte en grundläggande kod hur hjärnan lär sig själv och att han systematiserade en modell för denna koppling och återkoppling som kan läras och läras ut - igen och igen. Det är en av förklaringarna att feldenkrais är så effektivt i att återupprätta förlorad eller stagnerad funktion elelr bryta en alienering till självet.

Ha evolutionen i åtanke.

Det är finns många ATM som berör detta. Jag ser inte på feldenkrais att det är i huvudsak de olika funktionerna som är viktiga utan medvetenheten och kontrollen.  Samtidigt finns det något naturligt som känns igen i nervsystemet när vi återupprepar funktionella handlingar som tillhör människans utveckling.

Självfallet finns det även en idé om att kunna hantera gravitationen det vill säga ta sig upp och ner  från golvet, resa sig och sätta sig från en stol och stå på ett ben.

Avsikten är inte att regrediera till spädbarnsstadiet

I boken fallet Nora diskuterar Moshe Feldenkrais hur han rehabiliterar en kvinna som har fått en stroke. Förenklat beskriver han hur han evaluerar kvinnans förmåga att kunna göra allt det barnet gör i sin mognadsprocess och så backar han tillbaka och hjälper henne att lära sig själv alla utvecklingsstegen på nytt.

Är det omöjligt att ligga på mage och lyfta huvudet är funktionen varken integrerad eller god utifrån ett hållnings perspektiv. Likadant med att rulla runt åt höger och rulla runt åt vänster. Åla, hasa, komma upp på alla fyra och sätta sig igen. Osv Osv.
ATM val utifrån denna strategi
Jag förslår att du ägnar tid åt att överblicka strategin positioner utifrån det du ser och förstår vad barnen gör i filmerna.

Att lära sig tänka och se genom att observera spädbarnen

Jag har samlat några filmer eftersom filmer är så bra för att gestalta skeenden som är svåra att utrycka med det analoga språket.

Med åren har jag insett att det inte är självklart att tänka på sig själv, som vuxen, och fortfarande kunna  göra vad ett spädbarn med nödvändighet lär sig göra. 


Lyssna på podden där jag läser ett kapitel om människans unika hållning av Moshe Feldenkrais (1904-1984)

Hållningens biologiska aspekter - inläsning

med Eva Laser Av Moshe Feldenkrais

Feldenkraispedog Irene Gutteridge har gjort denna serie om Baby Liv för att berätta om ATM...
Baby Liv film nr 1
Baby Liv film nr 2
 Baby Liv film nr 3

Titta noga på denna films detaljer.
Hur barnet kommer upp till stående särskilt hur hon organiserar foten, knät och höften.
Hur hon vet exakt var hon ska sätta ner den andra höften.
Hur hennes gång är osäker och bred.
Hur hon balanserar med de utrsträckta fingrarna.
En osäker gång ger ett hållet skulderparti, även hos vuxna.
Kanske är det en av dina frågor?
Man måste krypa innan man kan gå
Att gå på alla fyra

NYU action lab
BABIES ON THE BRINK -
UTVECKLINGSPSYKOLOGI INKLUSIVE MOTORIK
BARNET KAN INTE TA MED SIG ERFARENHETER FRÅN
ETT UTVECKLINGSSTEG TILL NÄSTA...
Det är en av anledningarna att vi övar på handlingens komponenter.
Har du många valmöjligheter hur du använder höfter/bäcken och länd kan du göra mer än om du har sterotype mönster.
Tänk 20 svenska bokstäver och
hur många ord som finns utifrån dessa få.

Feldenkrais Skolan

En skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell.

Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga och gravitationen.

Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Människan inifrån ut.

Ansvar

Innehållet på svenska ATM podden är avsett för information, lärande och övning. Det ersätter inte professionell hjälp eller medicinsk behandling.
Ingenting på denna webbplats är avsett att diagnostisera eller behandla sjukdomstillstånd.

ATM lektioner utforskas under eget ansvar. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. 

Betala
  • Avgift
    Vecka     100 kr
    Månad    225 kr
    Halvår 1 200 kr

  • 123 412 67 51

  • BankGiro 5357 - 1196


Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved.