ATM val utifrån numrering

Undervisningen är organiserad terminsvis med olika teman

Vi förstår intuitivt en nummerföljd 1 2 3.
Denna strategi är poddlistorna som följer den ordningen som skapas av lektion efter lektion såsom de lärts ut över tid och publicerats. Du kan läsa dessa listor fram och tillbaka och välja.

Vid första anblicken är du underkastad min ordning som skapare av podden, texterna och de olika strategierna. Jag ber dig vara olydig och spontan. Autonom.

Den gröna boken, Medvetenhet genom rörelse, av Moshe Feldenkrais har 12 modell lektioner.

Dessa 12 innehåller det mesta. Det finns en logik i uppställningen men du kan välja vilken lektion du är intresserad av. Och ja, han har en idé varför lektion 1 är först. Men är det rätt ordning för din organiska process och förståelse?

Redan ett litet barn lär sig räkna. Från ett. Nummerföljden representerar det linjära. Det gör även datum, dag, månad och år. Almanackan sägs vara den minsta gemensamma nämnaren för en grupp, församling och nation. Den ger oss en uppfattning om den linjära tiden. En annan tidslinje är årstider och terminer. De är inom året linjära vår och höst, men representerar även den cirkulära tiden i det att de upprepar sig i samma följd år efter år.

Jag undervisar som skolåret, en hösttermin och en vårtermin. Därefter ett längre uppehåll, ett sommarlov. Mellan terminerna finns även ett kortare uppehåll, decemberlovet. Årstiderna upprepar sig men det är olika lektioner varje termin, varje lektion.

Du kan finna en del lektioner som till synes upprepar sig samma tema men de är alla olika. Jag utvecklas som pedagog så de senare lektionerna är skickligare än de tidigare tycker jag själv. Men - det kan finns viktiga teman från 2013...

Nummerordningen blir en form av katalogisering och orientering. Det går lätt att hitta eftersom vi kan följden. Därför ligger länkarna organiserad efter ett löpande nummer. Men nummerordningen är ingen unik identifiering. Den är enbart rumslig och är giltig i svenska ATM bloggen. Tillsammans med numret använder jag datumet, även det representerade den linjära tiden men år, månad och dag. Ett i vår livstid unikt tillfälle. Det säger inget om innehåll eller har någon särskild mening.

För att hitta din lektion behöver du dess ordningsnummer och för säkerhetsskull även dess ID. Tema benämningen kan vara lite ändrad, som ordföljden och annan språklig justerat. Justeringarna är inte konsekventa i de olika strategierna. 

Här nedan finns knappar till poddlistorna.
Jag föreslår att du ägnar tid att överblicka dem och bli hemtam.


Feldenkrais Skolan

En skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell.

Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga och gravitationen.

Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Människan inifrån ut.

Ansvar

Innehållet på svenska ATM podden är avsett för information, lärande och övning. Det ersätter inte professionell hjälp eller medicinsk behandling.
Ingenting på denna webbplats är avsett att diagnostisera eller behandla sjukdomstillstånd.

ATM lektioner utforskas under eget ansvar. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. 

Betala
  • Avgift
    Vecka     100 kr
    Månad    225 kr
    Halvår 1 200 kr

  • 123 412 67 51

  • BankGiro 5357 - 1196


Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved.