ATM val utifrån positioner, lista B

Listan innehåller poddar i magläge  och sidläge

Listorna A, B, och C är uppdelade i numrerade sektioner för att underlätta sökning och kommunikation.

nr   ID   tema

nr 9, maglägen 

 16   131219   lektion 7
 25   140218   lektion 3
 27   140227   lektion 3
 51   141002   differentierade lår & bäcken lektion 3
 52   141008   grundläggande maglektion

 53   141022   maskning
 75   150521   AY #212 Lyft med händerna på huvudet i ett V
 79   150903   reorganisation av baksidan
148  180418   antigravitions muskulatur
149  180426   slingrande ryggrad


162   180927   stöd i pannan m platta
163   181003   att ha svank eller inte ha svank
178   190314   variant på kräldjurs position
181   190404   fot m stöd för underbenet på stol
190   190918   tidig orientering i bålen


191   190925   pannan reagerar först på stress
210   200827   min vänstra fot
212   200910   AY #445 rygg & nacke
213   200917   AY #445 ytterligare en variation
230  201216    AY #203 variation på 7:an med lång vänster lunga
231   201217   AY # 203 variation på 7:an med lång vänster lunga

254   210414   kurvor från två håll i magläge A
255   210415   kurvor från två håll i magläge B
256   210421   skulderblad i magläge
257   210422   skulderblad i magläge
258   210428   variation på lektion 3
259   210429   variation på lektion 3

279   210901   AY #304  foten och dess rörelser i rymden eller rummet A [280B]
288   211013   AY #523  ansiktet åt höger - bäckenrörelser A [289 B]
305   220112   AY #445  rygg & nacke A [306 B]
328   220413   AY #137 vridning av bålen med armbågar och ben A [329 B]
330   220420   variant lektion 7 [331]

332   220427   mera 7 [333]


Om sidlägen

Positionen sidläge är särskild i det att den ger en stor rörelsefrihet. Det finns generellt en fråga hur den undre armen ska placeras för bekvämlighet och då även huvudet. Det går att ligga på en böjd eller rak arm. Det går att ligga rakt och roterad. Ibland är det en fördel att använda ett extra stöd under huvudet och då, alltid, är ett stabilt stöd nödvändigt. En kudde är för mjuk. Välj hellre en platta eller bok. Svikten i kudden registreras som information. Skelettet söker stöd och ett fast stöd ger annan effekt än sviktande.

I poddarna är oftast höger eller vänster föreslagna, ibland ett frivilligt val. Du kan alltid konsekvent göra tvärtom än vad min instruktion anger. Men var konsekvent, hela lektionen.

Just ett sidläge skapar en tydlig kontrast i självbilden i hjärnan, något som är en del av lektionens uppgift. En del av tekniken som används är att medvetet ge dig begränsningar att förhålla dig till. Bekvämlighet är viktigt men du behöver även uppmärksamma det faktum att du anpassar dig och justerar dig, vilket även det är en del av lektionen och ibland går det snabbt.

nr 10, valfritt sidläge

   2   131003   utforskande av stöd med handen mot golvet
 39   140521   att stå på ett ben visualisering)
 68   150317   huvud position
 85   151119   utforskande av huvud positioner
111   161110   skuldra

150   180503   revben är som hinkhandtag
155   180607   korset i bröstkorgen
158   180830   AY #232 Minimala rörelser, visualisering
167   181115   fosterställning
174   190207   nära i bålen

196   191114   AY #30 på sidan, cirklar med huvudet och benet
201   200213   AY #347 längd och knuten näve
223   201118   konisk rörelse i nyckelbenet
315   220216   motsatt riktning i bålen A
316   220223   förkortning av en valfri sida A [317 B]
374   230201   sidlänges [375]

nr 10, valfritt sidläge

   2   131003   utforskande av stöd med handen mot golvet
 39   140521   att stå på ett ben visualisering)
 68   150317   huvud position
 85   151119   utforskande av huvud positioner
111   161110   skuldra

150   180503   revben är som hinkhandtag
155   180607   korset i bröstkorgen
158   180830   AY #232 Minimala rörelser, visualisering
167   181115   fosterställning
174   190207   nära i bålen

196   191114   AY #30 på sidan, cirklar med huvudet och benet
201   200213   AY #347 längd och knuten näve
223   201118   konisk rörelse i nyckelbenet
315   220216   motsatt riktning i bålen A
316   220223   förkortning av en valfri sida A [317 B]


nr   ID   tema

nr 11, sidläge höger 


103   160908   vänster lilltå
    3   131010    orientering av skuldran i relation till självet & rummet
117    170209   rytmisk andning AY186 [#3]
235   210128   raglanärmar
236   210203   handens räckvidd A
237   210204   handens räckvidd B

249   210324   den undre skuldran
265   210527   fortsättning av knäts böjning och höftens sträckning C
287   211007   AY #494 Expandera spridningen D


nr 12, sidläge vänster 

  57   141204   stabilitet i höger framben/arm
  91   160211   nära skuldra och bäcken  
223  201119   konisk rörelse i nyckelbenet
266  210527   fortsättning av knäts böjning och höftens sträckning D
285   210929   AY #494 Expandera spridningen A
286   210930   AY #494 Expandera spridningen B


nr 13, alternerande sidlägen 

  20   140123   AY #381 högra & vänstra trampdynorna
  21   140130   AY #382 fortsätt trampdynorna
  22   140206   AY #383 trampdynor m böjt knä
  23   140201   trampdynor & svängningar
209   200826   fatta tinningen över huvudet
281   210908   AY#456 Utskjutande rörelser och böjning A
282   210909   AY#456 Utskjutande rörelser och böjning B

290   211021   AY #217 på sidan - bröstbenet blivit flexibelt
376   230208   AY #206 flexibel ryggrad |377]
378   230215   AY #217 på sidan bröstbenet blir flexibelt [379]
393  2305110  urtavla på sidan , klistrad på ryggtavlan [394]
395   230524   flytande skulderblad [396]


nr 14, rygg i kombination med ett eller båda sidlägen 


 67   150312   sidböjning i rygg & sidläge rygg & en sida
 19   140116   AY #380 trampdynor & svängning rygg & vänster sida
 96   160407   ögonen leder resten andra sidan rygg & vänster sida
   6   131024   hopdragning av vänster sida rygg & höger sida
 95   160324   ögonen leder resten rygg & höger sida
 28   140306   armar över huvudet intro 13/3 rygg & sidlägen
126   170420   huvudlyft rygg & sidlägenFeldenkrais Skolan

En skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell.

Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga och gravitationen.

Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Människan inifrån ut.

Ansvar

Innehållet på svenska ATM podden är avsett för information, lärande och övning. Det ersätter inte professionell hjälp eller medicinsk behandling.
Ingenting på denna webbplats är avsett att diagnostisera eller behandla sjukdomstillstånd.

ATM lektioner utforskas under eget ansvar. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. 

Betala
  • Avgift
    Vecka     150 kr
    Månad    300 kr
    Halvår 1 350 kr

  • 123 412 67 51

  • BankGiro 5357 - 1196


Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved.