ATM val utifrån olika positioner, lista C

Listan innehåller positioner i fyrfota, sittande på stol och golv, stående och varierande positioner

Listorna A, B, och C är uppdelade i numrerade sektioner för att underlätta sökning och kommunikation.

nr   ID   tema

nr 15, lektioner utifrån att stå på händer och knän, alla fyra

 65    150226   stöd m huvudet via armbågarna
120   170309   AY #57 lyfta huvudet på alla fyra
121   170315   tyngd över hand, knä & fot
122   170316   intro till krypning för vuxna
123   170322   korsa mittlinjen i fyrfota


168   181122   grundläggande tyngdöverföring
170   181206   forts. grunder i tyngdöverföring
182   190411   AY #421 tår och fotsteg
300   211202   hjässan
301   211208   på armbågar (händer) och knän A [302 B]
343   220907   organsation av stöd i fyrfota [344]
345   220914   mitt fyrfota [346]
347   220921   mer fyrfota [348]


  34   140408   flera urtavlor i bålen rygg & fyrfota
  41   140605   utforska käke, tänder & tunga rygg & fyrfota
  97   160512   stöd i skelettet fyrfota & rygg
  73   150430   fortsättning fälla ben fyrfota & sittande


nr 16, sittande på trästol 


   7    131031   böja huvudet framåt med hopdragning av framsidan
   8    131107   relation mellan ben, bäcken och ansikte
   9   131109    relation mellan lårben, bäcken och ansikte
 66   150304    sidböjning på stol
 74   150507    kuskställning, stöd på knäet med armen


102   160901   långa blompinnar mellan tårna
127   170427    bukkontroll från boken Starka Jaget sid 219
129   170511    hänga på stolen
130   170518    detaljerad urtavla på stol
137   170928    fortsättning på stol


145   171207   variation övning 10 i ATM-boken
185   190529   fokus med ögonen
193   191010   kuskställning
194   191024   variation på sittande - analys
195   191107   huvudet är mer än ansiktet

260  210505    tyngdöverföring på hård stol A
261   210506   tyngdöverföring på hård stol B
283   210922   AY #508 På höger sittben A
284   210923   AY #508 På höger sittben B
385   230309   fötter sittande på stol


nr 17, sittande på golvet 


  15   131212   sensibla fötter är hjärnans utlöpare
215   201001   höger hand och vänster fot (kan även göras på stol)
 40   140604    lektion 10; ögonen organiserar kroppsrörelserna
154   180531   sittbenen i rörelse
144   171130   variation övning 10 i ATM-boken

220   201105   balansera på sittbenen
221   201111   rotationen i knät A
222   201112   rotationen i knät B

271   210616  AY# 496 ansiktet A (272 B]
337   220518  sidsittandets höft & länd
338   220601  lektion 10
384   230308  sensibla fötter

Sittande i kombination med ett ryggläge


 59   141217   att nå golvet
 71   150417   fälla benen i sittande; övning 10
 72   150423   midjan; övning 5 ,6 & 10
 94   160310   lektion 6, fyra klockslag


nr   ID   tema

 nr 18, varierande


   13   131204   relation mellan bäcken och bröstkorg ben på rulle
   18   140111   introduktion övning I & AY #172 hindra andningen 
   43   140612   variation på lektion 10
   49   140911   fyrpunktstöd hängande huvud
   50   140918   fyrpunktstöd på hand & knä (forts. från lektion 46)


  77   150820   fotens förmåga mot golvet
  82   151008   händerna informerar självet
  84   151022   huvudet upp och ner
116   170202   tår under fotsulan
136   170913   AY #13 bakdel

138   171005   nyckelben
146   171213   variation övning 10 i ATM-boken
147   180411   lektion 3, det elementära
156   180614   höftleden, en del av underlivet variation på sittande
164   181010   utåt & inåt vridning i höften

187   190822   handen som en bjällra i håret
188   190829   fortsättning handen som en bjällra (vänster)
197   200116   AY #339 enklare (fem linjer)
113   170112   AY # 17andning
118   170215   AY #188 vrida ryggraden med rytmisk andning AY 188 [ #5]

132   170817   höftleder/bäcken
133   170824   höftleder/bäcken
134   170831   höftleder/bäcken
183   190516   överraskning
208   200819   lyfta sig själv i håret

211   200903   min högra sida
305   220119   skuldergördeln A [306 B]
320   220309   AY #13 sätet A [321 B]
321   220916   vaja som träden variation på övning 1 [322 B]
324   220323   ögonglober [325 B]

334   220504   fötterna i marken
335   220511   rörelserna i fotleden är 3 D [336]
363   221123   variation på fyran [364 B]
365   221130   sänka huvudet [366 B]
385   230316   lektion 4
386   230323   lektion 4 forts

 nr 19, stående


  369   221214   svängande armar
   Feldenkrais Skolan

En skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell.

Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga och gravitationen.

Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Människan inifrån ut.

Ansvar

Innehållet på svenska ATM podden är avsett för information, lärande och övning. Det ersätter inte professionell hjälp eller medicinsk behandling.
Ingenting på denna webbplats är avsett att diagnostisera eller behandla sjukdomstillstånd.

ATM lektioner utforskas under eget ansvar. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. 

Betala
  • Avgift
    Vecka     100 kr
    Månad    225 kr
    Halvår 1 200 kr

  • 123 412 67 51

  • BankGiro 5357 - 1196


Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved.