ATM val utifrån tema

Varje lektion vänder sig till hela somat

De olika temata för poddarna är ordnade utifrån ABC.
Ett alfabet är en följd.
En känd ordning.       

Två - treåringar kan rabbla alfabetet. I listan i denna strategi har jag sorterat utifrån den första bokstaven i det tema som jag har sammanfattat lektionen.

Kom väl ihåg att feldenkrais adresserar hjärnan och funktion och inte olika kroppsdelar.

Temat har flera syften.
Det första syftet är för en meningsfull orientering och minne. Vilken lektion var det nu igen
Det andra syftet är för att orientera efter vad som är i förgrunden av lektionen men även både ange något om lektionens inriktning och riktning för att underlätta ett val. 
Det tredjesyftet är att kittla nyfikenheten eller impulsiviteten.

A


  17   140109   andningen - hindra 
  54   141106   andningskapacitet
288   211013   ansiktet åt höger - bäckenrörelser
271   210616   ansiktet
148   180418   anti gravitationsmuskulatur
112   161117   armar i neutralposition
175   190214   armar upp på in - & ut- andning
311   220202   vridning av armarna A [312 B]
  29   140313   armar över huvudet intro 13/3
166   181108   axelrotation - behaglig baslektion -

B

186   190613   badhandduk som verktyg
136   170913   bakdel
295   211110   baklänges stå
296   211117   baklänges gå A [297 B]
104   160915   benen ihop på golv
  31   140320   benet på andra sidan rulla & lyft huvudet
253   210407   bensax i bukläge
102   160901   blompinnar mellan tårna
177   190307   platta ut bröstkorgen med andningen
203   200227   bröstkorg i förlängning


290   211020   bröstbenet blir flexibelt
378   230215   bröstbenet blir flexibelt [379]
328   220413   bröstkorg & bäcken med armbågar o ben, vridning A [329 B]

127   170427   bukkontroll fr Starka Jaget sid 219
315   220216   bålen, motsatt riktning

269   210610   lyft av bäckenet på stående fötter
101   160825   böj & sträck i hand & fotled
    7   131031   böja huvudet framåt med hopdragning av framsidan
189   190905   böja o sträcka händer o fötter
  80   150909   böja höger öra mot höger axel & vänster öra mot vänster axel

C

196   191114   cirklar med huvudet och benet
244   210303   cirkel med händer och fötter i diagonal A
355    221026  cirklar - variation på lekt 9 [356]

D


  61   150129   diagonaler i höfter & axlar
  90   160204   diagonaler & parallell knä - armbåge
105   160922   diagonala & parallella rörelser mellan knän & armbågar
200   200206   diagonal bild (image)
240   210217   knä & arm i diagonal A
  56   141120   dominanta handen
139   171012   dominanta handen
179   190321   dämpning av överaktivitet i nervsystemet

E

Variationer på lektion 3 i "gröna boken" 


   11   131121   elementära egenskaper -  lektion på rulle
   24   140212   elementära egenskaper
   25   140218   elementära egenskaper
   26   140222   elementära egenskaper
   27   140227   elementära egenskaper
   46   140824   elementära egenskaper
   47   140830   elementära egenskaper
   51   141002   elementära egenskaper, differentiera lår & bäcken
147    180411   elementära egenskaper
243    210225   elementära egenskaper - armar över huvudet

276    210825   elementära egenskaper # 114 Vikning i fyra diagonala riktningar A
277    210826   elementära egenskaper # 114 Vikning i fyra diagonala riktningar B
371    230119   elementära egenskaper Huret # 411

198    200122   enklare lår
199    200130   enklare i mag- och ryggläge
285    210929   expandera spridningen

F

131   170601   fem linjer
  89   160128   fingrarna inflätade
313   220209   fingrar & händer, mjuka A [314 B]

197   200116   fem linjer - enklare
376   230208   flexibel ryggrad [377]

395   230524   flytande skudlerblad [396]

185   190529   fokus med ögonen
167   181115   fosterställning
181   190404   fot m stöd för underbenet på stol
  77   150820   fotens förmåga mot golvet
279   210901   fotens och dess rörelser i rymden eller rummet
382   230301   fotens kantlinjer

335   220511   fotledens rörelser är 3D A [336 B]
171   190110   fram och baklänges
345    220914  fyrfota mitt [346]

347    220921  fyrfota mer [348]
  49   140911   fyrpunktstöd hängande huvud
  50   140918   fyrpunktstöd på hand & knä (fortsättning från lektion 46)

301   211208   på armbågar (händer? och knän)
180   190328   fyrtaktsandning med fingerlek
   71  150417   fälla ben i sittande - introduktion
   73  150430   fälla ben fortsättning
   42  140611   fälla korsat ben och roterande ryggrad
   69  150326   fälla korsat ben och roterande ryggrad, 3D rörelser i länden
119   170223   fälla korsat ben och roterande ryggrad
153   180524   fälla korsat ben och roterande ryggrad, variation, midjan
216   201007   fälla korsat ben och roterande ryggrad
217   201014   fälla korsat ben forts inkl ögon

  29   140313   utforskande av armar & bens förlängning
214   200924   följsamma fotsulor
351   221012   förfining av att rulla upp på armbågen [352]

316   220223   förkortning av valfri sida A [317 B]

184   190523   fötter mot väggen
  15   131212   fötter är hjärnans utlöpare
334   220504   fötterna i marken
384   230309   fötter sittande på en stol

G


267   210620   konstgjort golv med hjälp av bricka
  76   150528   gom, mun & tänder
  33   140403   knutar i grenen; visualiseringslektion
  14   131207   grundhållningens muskulatur samt diagonaler
  52   141008   grundläggande maglektion
168   181122   grundläggande tyngdöverföring
143   171123   gör kronan på hans hjässa lätt

H

  82   151008   handen informerar självet
188   190829   handen som en bjällra (vänster) fortsättning
187   190822   handen som en bjällra i håret
    2   131003   handen stöder mot golvet
  62   150205   handlek i ryggläge
215   201001   hand och fot
236   210203   handens räckvidd A
237   210204   handens räckvidd B
262   210513   hamstrings- en muskelgrupp med många funktioner
300   211202   hjässan
359   221109   händighet [360]

 
    5    131019   hopdragning av vänster sida
    6    131024   hopdragning av vänster sida 
  68   150317    huvudposition
  75   150521    lyft med händerna på huvudet i ett V
  84   151022    huvudet upp och ner
  85   151119    huvudpositioner utforskande
106   160929    huvud
107   161013    huvudlyft
108   161020    huvudlyft
126   170420    huvudlyft

140   171102    huvudet bakåt är upprätthet
160   180913    huvudhygien med hjälp av blompinnar
207    200813   huvudlyft och skanning
208    200819   lyfta sig själv i håret
209    200826   fatta tinningen över huvudet
195    191107   huvudet är mer än ansiktet
129   170511    hänga på stolen
135   170907    hänga i arm och nå med redskap
161   180920    hållningens spiral
164    181010   höften; utåt & inåt vridning

156    180614   höftleden, en del av underlivet
132    170817   höftleder/bäcken
133    170824   höftleder/bäcken
134    170831   höftleder/bäcken
318    220302   höftlederna, lär känna [319 B]
219    201029   höft- lyft av knä, fot huvud & skuldra (höger)

202    200220   höger! 
211    200903   min högra sida

I

361   221116    inifrån, bakifrån, framifrån [362]
  45   140821    introduktion till ATM 
206   200806    introduktion till ATM via Zoom - i hemmet
  12   131127    isolering av fotens rörelse

K


100   160818    klockhand & fot
221    201111   knät (rotation) A 

222    201112   knät (rotation) B
263    210519   forts. av knäts böj och höftens sträck   A&B sittande på golvet
265     210526  forts. av knäts böj  och höftens sträck  C&D i magläge

  10   131114    kontroll av böj & sträck i bålen med fokus på knä & fot
151   180509    kontroll av orosmönster nr 1
152   180516    kontroll av orosmönster nr 2
128   170504    koordination av höger & vänster öga
176   190221    koordinering huvud & länd m hjälp av urtavla

123   170322    korsa mittlinjen i fyrfota
155   180607    korset i bröstkorgen
246   210310    korsade knän med glidning av foten åt sidan
122   170316    krypning för vuxna; introduktion
178   190314    kräldjurs position
165   181018    kulleden i foten
  60   150115    kulleder
254    210414   kurvor från två håll

193   191010    kuskställning
  74   150507    kuskställning, stöd på knäet med armen

  92 160218      kut & svank
  41 140605      käke, tänder & tunga


 L
(lektionerna med nummer är från de 12 i gröna boken)


  99   160526   labyrintspel i dig själv
258   210428   variation på lektion 3 i magläge
385   230316   lektion 4

386   230323   lektion 4 forts
  72   150423   lektion 5, 6, 10; midjan
110   161103   lektion 4 & 5, variation
  94   160310   lektion 6, fyra klockslag
  93   160225   lektion 6, stöd i bäckenet
  16   131219   lektion 7
330   220420   lektion 7 variant [331 B]


332   220427   lektion 7 mera  [333 B]
355   221026   lektion 9 variation på cirklar [356]
337   220518   lektion 10 sidsittandets länd & höft
338   220601   lektion 10 variant
  81   150917   ljusstake lektion
201   200213   längd och knuten näve
  86   151125   länden; kombination av att sträcka & böja
  35   140424   ländsträckning med böjning i höft [36]
357   221102   lätt som en fjäder [358]                  

M

  53   141022   maskning
159   180906   medvetenhet genom rörelse
  72   150423   midjan
158   180830   minimala rörelser, visualisering
 341  220831   minimalistiskt organisation [342]

 326  220330   munnens och huvudets håligheter A [327 B]

N


125   170406   nyckelben
138   171005   nyckelben
223   201119   nyckelben - konisk rörelse A
224   201120   nyckelben - konisk rörelse B
  59   141217   nå golvet
  55   141111   nå hälen
174   190207   nära i bålen
  91   160211   nära skuldra och bäcken
142   171116   näsan är rakt fram

 

O

343    220907  organsation av stöd i fyrfota [344]
    4    131017  orientering av huvudet mot rummet och mot bålen
    3    131010  orientering av skuldran i relation till självet & rummet
190    190918  orientering i bålen
218    201022  optimal lyftning av knäna

P


191   190925   pannan reagerar först på stress
274   210818   plan som delar kroppen A
275   210819   plan som delar kroppen B

R


235   210128   raglanärmar
    8   131107   relation mellan ben, bäcken och ansikte
  13   131204   relation mellan bäcken och bröstkorg
    9   131109   relation mellan lårben, bäcken och ansikte
  79    150903  reorganisation av baksidan
298   211124   retro A [299 retro B]
150   180503   revben är som hinkhandtag
367   221207   rotera knytnävar [328]
  48   140905   rulla upp till sittande via armbågen
 349  220928 
  rulla upp till sittande via armbågen [350]


172   190124   rund rygg
173   190131   rulla på rund rygg
305   220112   rygg och nacke A [309 B]

309   220126   ryggens bredd A [310 B]
109   161027   ryggradens formbarhet
238   210210   ryggrad - flexibel och integrerad A
239   210211   ryggrad - flexibel och integrerad B
114   170119   räkna på utandningsfasen enligt Stough
  58   141209   rörlighet i vänster framben/arm

S

273  210623    sensorisk utforskning av läppar, tunga o mun
  67   150312   sidböjning i rygg & sidläge
  66   150304   sidböjning på stol
374   230102   sidlänges [375]
  70   150401   sidvridning & ögon, övning 5
337   220518   sidsittandets länd & höft

194   191024   sittande - analys
154   180531   sittbenen i rörelse
220   201105   balansera på sittbenen
141  171109    sjunde halskotan

192   191003   skulderbladet är rörligt
307   220119   skuldergördeln A [308 B]

111   161110   skuldra
248   210308   den under skuldran
250   210325   skuldran som mortel
251   210331   vridning i skuldran med stöd av handflatan
256   210421   skulderblad i magläge
149   180426   slingrande ryggrad
  57   141204   stabilitet i höger framben/arm
137   170928   stol fortsättning

260   210505   tyngdöverföring på hård stol
  63   150211   sträckta fingrar
  37   140506   stå & att gå #1
  38   140508   stå & att gå #2
  39   140521   stå på ett ben
  87   151203   stående bakåt
295   211111   stående bakåt
162   180927   stöd i pannan m platta
  97   160512   stöd i skelettet
  65   150226   stöd m huvudet via armbågarna
 

  98   160519   stöd via fotsulan & handflatan
163   181003   svank eller inte, ha svank
369   221214   svängande armar [370 B]
365   221130   sänka huvudet [366 B]
320   220309   sätet A [321 B]

T

  78   150827   topp till tå
  19   140116   trampdynor & svängning
  20   140123   trampdynorna högra & vänstra
  21   140130   trampdynorna fortsättning
  22   140206   trampdynor m böjt knä
  23   140201   trampdynor & svängningar
  83   151014   trilla huvudet mellan händerna
372   230125   tyngd [373]
121   170315   tyngd över hand, knä & fot
170   181206   tyngdöverföring - grunder - fortsättning


  64   150219   tår
116   170202   tår under fotsulan
182   190411   tår och fotsteg
303   211215   tår och trampande A [304 samma tema]

 

U

387    230329  variation på urtavlelektion lektion 6 [388]
389    230419  forts. urtavlor som orientering och riktning [389]
391   230426   två  urtavlor, ryggläge & fyrfota [392]
393   230510   urtavla på sidan klistrad på ryggtavlan [394]
130   170518   urtavla på stol - detaljerad

293   211103   urtavla; subjektiv och objektiv & magmusklerna

V

322   220316   vaja som träden, variation på övning 1 [323 B]
124   170330   via foten till motsatt hand Haraldsheim mars 17
277   210825   vikning i fyra diagonala riktningar
157   180823   visualisering av rörbenen
291   211127   vrida ryggraden med huvudet fixerat
103   160908   vänster lilltå
210   200827   min vänstra fot

Ö


  95   160324   ögonen leder resten
  96   160407   ögonen leder resten andra sidan
169   181128   ögon och linjer
324   220323   ögonglober A [325 B]
  40   140604   ögonen organiserar kroppsrörelserna


  43   140612   ögonen organiserar kroppsrörelserna variation
  71   150417   ögonen organiserar kroppsrörelserna, fälla benen i sittande
144   171130   ögonen organiserar kroppsrörelserna, variation
145   171207   ögonen organiserar kroppsrörelserna, variation
146   171213   ögonen organiserar kroppsrörelserna - en variation


353   221019   ögonen organiserar kroppsrörelserna ytterligare en variation [354]
183   190516   överraskning

 Feldenkrais Skolan

En skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell.

Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga och gravitationen.

Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Människan inifrån ut.

Ansvar

Innehållet på svenska ATM podden är avsett för information, lärande och övning. Det ersätter inte professionell hjälp eller medicinsk behandling.
Ingenting på denna webbplats är avsett att diagnostisera eller behandla sjukdomstillstånd.

ATM lektioner utforskas under eget ansvar. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. 

Betala
  • Avgift
    Vecka     100 kr
    Månad    225 kr
    Halvår 1 200 kr

  • 123 412 67 51

  • BankGiro 5357 - 1196


Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved.