ATM val utifrån Moshe Feldenkrais' lektioner

nära källan
I denna sektion finns lektioner som jag direkt tolkat från inspelningar och texter av Moshe Feldenkrais. En del översättningar är från hebreiska

Lektioner i svenska ATM podden som direkt relaterar till modell lektionerna i "gröna boken"

Moshe Feldenkrais' kvarlåtenskap lyder under strikta copyrights regler och som utbildad pedagog kan jag återanvända detta.

Mitt bibliotek i detta är omfattande. Ändå finns det en glädje att skapa egna lektioner. Många fler är naturligtvis inspirerade från utforskningar av detta material och i vissa fall har jag använt det när jag formulerat lektionens team. Eftersom svenska ATM podden även används av andra pedagoger finns det ett värde att samla dessa lektioner särskilt.


Lektion 1

*”Sitt rakt!” ”Stå rakt!” Denna uppmaning kan man höra från mödrar, lärare och andra oskyldigt och i god tro. Om du frågar dem hur man står eller sitter rakt blir svaret förmodligen: Vad betyder det? Vet du inte vad som menas med rakt? Rakt, det är rakt.

* Utan tvivel förefaller det för var och en av oss att mannen eller den vackra kvinnan vars ryggar är raka och med huvudet hållet högt, går eller sitter rakt och naturligtvis finns det ett visst mått av rakhet hos dem.

* När man iakttar ett barn eller en vuxen som fått uppmaningen att sitta eller stå rakt ser man att de håller med om att något är fel med deras kroppsliga organisation.

* Han skyndar att anstränga sig för att sträcka på ryggen eller resa upp huvudet och med fullständig säkerhet inta den rätta positionen men han kan inte ha kvar det ”rätta” utan att påminna sig hela tiden om att hålla sig ”rätt”.

* I samma stund som han vänder sin uppmärksamhet mot någon nödvändig, brådskande eller intressant uppgift försvinner korrigeringen.

* Nästan säkert kommer det inte att falla honom in att hålla sig rak om inte någon uppmanar honom eller om han själv kommer att känna att han glömt.

nrIDTema
321
220316

Vaja som träden; variation på övning 1


Lektion 3

Några grundläggande egenskaper hos rörelser

*Identifiering av några av de elementära egenskaperna hos viljestyrda musklers kontrollmekanismer.

*Ungefär 30 långsamma, lätta och avgränsade rörelser är tillräckliga för att ändra musklernas grundtonus, det vill säga graderingen av sammandragningen i en viljemässig aktivering.

*Efter att en tonusförändring skett i en del av kroppen utbreder sig förändringen i hela kroppshalvan på samma sida som den aktiverade kroppsdelen.

*Handlingen blir lätt när de stora muskelgrupperna i bålens mitt utför huvuddelen av arbetet och lemmarnas muskler mer styr skelettet i armar och ben och fördelar bålens aktivitet.

nrIDTema
11
131121

lektion 3

24
140212

lektion 3

25
140218

lektion 3

26
140222

lektion 3

27
140227

lektion 3

46
140824

lektion 3

47
140830

lektion 3

51
141002

lektion 3, differentiera lår & bäcken

147
180411

lektion 3, det elementära

243
210206

lektion 3 med armarna över huvudet

371
230119

Lektion 3, Huret 


Lektion 4

Igenkännande av andningsorganen och deras funktioner  

Under lektionen:
* Kännedom om revbenens, mellangärdets och bukens rörelser som formar andningen.
* En samordning av dessa rörelser i syfte att uppnå en komplett och lugn andning.
* Igenkännande av skillnader under inandning och utandning.
* Andningen organiserar sig enligt kroppshållningen i gravitationsfältet.
* De nedre revbenen rör sig mer än de övre och hjälper till mer i andningen.
* Andningen blir lätt och rytmisk när kroppen hålls upprätt utan medveten ansträngning, det vill säga när skelettet bär upp hela kroppens tyngd.
 
nrIDTema
363
221130

Variation på lektion 4 [364]

385
230316

Lektion 4 utifrån manuskriftet 

386
230323

Forts lektion 4


Lektion 5

Koordinering av böj- och sträckmusklerna

*Ökad sammandragning av ryggens sträckmuskler genom utdragen aktivitet av de främre böjmusklerna.

*Förlängning av musklerna som vrider kroppen.

*Förädling av huvudets hållning i stående genom långvarig aktivering av halsens främre muskler vilket möjliggör förlängning av nackmusklerna, som håller huvudet upprätt, och förädling av dess kontroll.

*Förbättrad åtskillnad av huvudets och bålens rörelser.

nrIDTema
42
140611

lektion 5

69
150326

lektion 5, 3D rörelser i länden

72
150423

 lektion 5, 6 & 10; midjan

119
170223

lektion 5

153
180524

lektion 5 variation; midjan

Lektion 6

Differentiering av bäckenrörelser med hjälp av en imaginär klocka

*Igenkännande av omedvetna och överflödiga ansträngningar i bäckenmuskulaturen

*Förädling av kontroll av bäckenets rörelser och ryggradens resning (på bäckenet).

*Förbättring av åtskillnaden av huvudets rörelser som samverkar med eller motverkar bålens rörelser.

*En förädling av detta inkännande möjliggör en mer effektiv och förbättrad vridning i stående.

*I primitiva rörelser vrids ögon, huvud och bäcken åt samma håll till höger och vänster.

*Igenkännande av denna mekanism möjliggör att röra varje kroppsdel för sig eller i olika kombinationer vilket förenklar rörelser åt höger och vänster samt ökar vridvinkeln.

nrIDTema
93
160225

stöd i bäckenet

94
160310

lektion 6, fyra klockslag

387
230329

variation på urtavlelektion [388]

389
230419

forts urtavlor som orientering och riktning [390]

391
230426

Två urtavlor, ryggläge och fyrfota [392]

393
230510

urtavla på sidan klistrad på ryggtavlan [394]

Lektion 7

Huvudets position påverkar förutsättningarna för kroppens muskler

*Ett klargörande av hur förutsättningen för hela kroppens muskler är beroende av huvudets position och nackens muskler. (Allteftersom huvudets rörelser blir lättare och dess vridningar bekvämare och större, förenklas kroppens vridning och närmar sig anatomins möjligheter.)

*Försök till mental motorisk aktivering och dess omedelbara resultat.

*Mental aktivering separerar mellan kommandon och handlingsbild, mellan genomförande och en förbättrad uppskattning av musklernas ansträngning.

Avlägsna gammalt till förmån för nytt, text från gröna boken PDF[+]

nrIDTema
16
131219

lektion 7

328
220413

variant av lektion 7 [329]  AY# 137

330
220420

variant av lektion 7 [331]

332
220427

mera 7 [333]


Lektion 9

Förståelse av de spatiala sambanden – medel för att samordna handling

 1. Medveten uppmärksamhet om de rumsliga (spatiala) relationerna mellan de rörliga lemmarna samordnar och kombinerar rörelser.
 2. En medveten utforskning av en del av kroppen minskar överflödiga muskelspänningar.
 3. En mekanisk handling innebär inget lärande och förbättrar inte förmågan.
 4. Alltefter som rörelsen förbättras uppnås en allmänmänsklig form.
 5. När en person gör en allmänmänsklig rörelse på ett speciellt sätt, betyder det dålig samordning och inte enskild överlägsenhet.

nrIDTema
355
221026

Cirklar, Variation på lektion 9 [366]


Lektion 10

Ögonens rörelser organiserar kroppens rörelser

*Ögonrörelserna har en samordnande effekt på alla kroppsrörelser.

*Ögonrörelserna är förbundna med nackmusklernas rörelser.

*En distinktion och differentiering av dessa förbindelser förbättrar kontrollen och underlättar kroppsrörelserna.

*Ögonrörelser i motsatt riktning mot huvudrörelser och huvudrörelser i motsatt riktning mot bålrörelser.

*Detta tillför en dimension av differentiering som är okänd för många.
En sådan övning varierar aktiviteten och gör det möjligt att lära bort felaktiga vanor.

*Distinktion mellan ögonens rörelsemuskler och ögonens synmuskler och deras inverkan på kroppskontroll.

nrIDTema
40
140604

 lektion 10, ögonen organiserar kroppsrörelserna

43
140612

lektion 10 variation

71
150417

lektion 10, fälla benen i sittande

144
171130

lektion 10 variation

145
171207

lektion 10 variation

146
171213

lektion 10 variation

337
220518

sidsittandets höft & länd

338
220601

Variant på lektion 10

353
221019

Ytterligare en variation på 10:an - i sidläge


Lektion 12

Tanke och andning.

*Det finns discipliner som använder förbättring av andningen som den huvudsakliga nyckeln till en förbättrad personlighet.

*Vi ändrar andningen när vi tvekar, blir intresserade, blir skrämda, ängslas, tvivlar, anstränger oss, försöker.

*Vår andningsrytm kommer att ändras från att hålla andan helt till en snabb ytlig andning som vid andnöd.

*De flesta människor utnyttjar inte den extra vitalitet som en fullständig och regelbunden andning kan ge i enlighet med människans själsliga och kroppsliga byggnad och de vet inte exakt vad en sådan andning innebär.

*I denna lektion kommer den läsande att pröva ett andningssätt som på ett tankemässigt enkelt sätt kommer att förbättra hans förmåga.

nrIDTema
54
141106

lektion 12 andningskapacitet


Alexander Yanai gatan

Kung av Juda, överstepräst från Huset Mackabeerna

126 -76 f.v.t.

Moshe Feldenkrais spelade in sina lektionerna på en 4 spårig Grundig bandspelare och är numrerade efter rulle, spår och nummer. Namnen är gjorda i efterskott och inte av M.F. själv.

De lektioner som jag tolkat har jag låtit ha kvar sin identifiering. Det är möjligt att finna andra inspelningar på webben och annorstädes och inte minst, för kollegor som prenumererar på svenska ATM podden.

Det finns skillnader i A & B lektioner! Lektion A onsdag kväll, lektion B torsdag morgon.

 

Förslag på lektioner
nrIDTema
1
130928

variation på ryggläge från alexander yanai

48
140905

AY #3 Rulla upp till sittande via armbågen

349
220609

AY #3 Rulla upp till sittande via armbågen 

44
140619

AY #10 Övertäckta ögon

136
170913

AY #13 Bakdel

320
220309

AY #13 sätet A [322 B]

83
151014

Trilla huvudet mellan händerna

113
170112

AY #17 Andning

76
150528

AY #23 Gom, mun & tänder

196
191114

AY #30 På sidan, cirklar med huvudet och benet

365
221130

AY #50 Sänka huvudet [366]

269
210609

AY #43 Lyft av bäckenet på stående fötter [270]

203
200227

AY #44 Bröstkorg i förlängning

365
221130

AY #50 Sänka huvudet [366]

120
170309

AY #57 Lyfta huvudet på alla fyra

'
'

'

204
200305

AY #61 Armar i en cirkel ovanför huvudet; på ryggen med fotsulorna mot varandra

367
221207

AY #68 Rotera knytnävar [368]

32
140327

AY #77 Variation på klocklektion 6 i gröna boken 

293
211003

AY #83 Subjektiv och objektiv urtavla & magmusklerna A [294 B]

80
150909

AY #85 böja höger öra mot höger axel & vänster öra mot vänster axel

218
201022

AY #97 Optimal lyftning av knäna

291
211027

AY #110 I ryggläge; vrida ryggraden med huvudet fixerat A [292 B]

274
210818

AY #112 Ett plan som delar kroppen A [275 B]

276
210825

AY #114 Vikning i fyra diagonala riktningar A [277 B]

238
210210

AY #117 En flexibel och integrerad ryggrad [239]

'
'

'

56
141120

AY #124 den dominanta handen

139
171012

AY #124 den dominanta handen

63
150211

AY #125 sträckta fingrar

326
220330

AY #126 Munnen och huvudets håligheter A [327 B]

31
140320

AY #128 benet på andra sidan rulla & lyft huvudet

328
220413

AY #137 VRIDA BÅLEN MED ARMBÅGAR OCH BEN A [329 B]

nrIDTema
325
220323

AY #165 ögonglober

17
140109

AY #172 Hindra andningen

240
210210

AY #177 En flexibel och integrerad ryggrad A [241 B]

177
190307

AY #179 platta ut bröstkorgen med andningen

225
201126

AY #201 lungträdet

226
201202

AY #202 snabba andetag A [227 B]

228
201209

AY #203 snabba andetag C [229 D]

230
201216

AY #203 variation på 7:an med lång vänster lunga [231 B]

376
230208

AY #206 på sidan, flexibel ryggrad

75
150521

AY #212 Lyft med händerna på huvudet i ett V

290
211020

AY #217 på sidan - bröstbenet blir flexibelt

278
230215

AY #217 på sidan - bröstbenet blir flexibelt [279]

90
160204

AY #229 diagonaler & parallell knä - armbåge

105
160922

AY #229 diagonala & parallella rr mellan knän & armbågar

Förslag på lektioner
nrIDTema
158
180830

AY #232 Minimala rörelser, visualisering

104
160915

AY #233 benen ihop på golv

87
151203

AY #234 stående bakåt

88
151207

AY #234 nr 2 fortsättning

295
211111

AY #234 stående bakåt C [296 D]

29
140313

AY #237 utforskande av armar & bens förlängning

318
220302

AY #241 lär känna höftlederna A [319 B]

244
210303

AY #255 cirkel med händer o fötter i diagonal

246
210310

AY #265 korsade knän med glidning av foten åt sidan

70
150401

AY #266 sidvridning & ögon, övning V

280
210902

AY #304 Foten och dess rörelser i rummet [281]

197
200116

AY #339 enklare (fem linjer)

'
'

'

198
200122

AY #340 enklare lår

199
200130

AY #341 enklare i mag- och ryggläge

200
200206

AY #345 diagonal bild (image)

33
140403

AY #346 knutar i grenen (visualiseringslektion)

201
200213

AY #347 längd och knuten näve

240
200217

AY #348 arm & knä i diagonal A

19
140116

AY #380 trampdynor & svängning

20
140123

AY #381 högra & vänstra trampdynorna

21
140130

AY #382 fortsättn. trampdynorna

22
140206

AY #383 trampdynor m böjt knä

307
220119

AY #391 skuldergördeln A [306 B]

'
'

'

369
221214

AY #410 Svängande armar

371
230119

AY #411 Lyfta och pressa mot golvet

182
190411

AY #421 tår och fotsteg

303
211215

AY #421  tår och trampande A  [304 B]

382
230301

AY #433 fötternas kanter

212
200910

AY #445 rygg & nacke A [213 B]

305
220112

AY #445 rygg & nacke A [306 B]

169
181128

AY #453 ögon och linjer

281
210908

AY #456 Utskjutande rörelser och böjning [282]

339
220608

AY #482 Introduktion bredvid stol (foten) [340]

285
210929

AY #494 expandera spridningen A [286 B, 287 D]

271
210616

AY #496 Ansiktet [272]

283
210922

AY #508 på höger sittben A [284 B]

288
211013

AY #523 ansiktet åt höger - bäckenrörelser A [289 B]


Lektion från "the master moves" (bok)
Boken finns i Feldenkrais Skolans bibliotek
nrIDTema
141
171109

lektion 8, Den 7:e halskota


Lektion från The Potent self
nrIDTema
127
170427

bukkontroll från Starka Jaget sid 219 sittande på stol


Lektioner från Berkley 1975
nrIDTema
311
220202

Nr 24 Vridning av armarna A [312 B]

Lektioner från Esalen (workshop i USA 1972)
nrIDTema
216
201007

#3 fälla korsat ben och roterande ryggrad

217
201014

#3 fälla korsat ben forts inkl ögon

219
201029

#5 höger höft - lyft av knä, fot, huvud & skuldra

234
210121

#12 ögon

235
210128

#22 självbild via vänster skuldra

232
210313

#41 oralt A (käke/tunga) [233 B]

Lektioner från London
nrIDTema
361
221016

#18 Huvud & Bäcken [362]


Feldenkrais Skolan

En skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell.

Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga och gravitationen.

Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Människan inifrån ut.

Ansvar

Innehållet på svenska ATM podden är avsett för information, lärande och övning. Det ersätter inte professionell hjälp eller medicinsk behandling.
Ingenting på denna webbplats är avsett att diagnostisera eller behandla sjukdomstillstånd.

ATM lektioner utforskas under eget ansvar. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. 

Betala
 • Avgift
  Vecka     100 kr
  Månad    225 kr
  Halvår 1 200 kr

 • 123 412 67 51

 • BankGiro 5357 - 1196


Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved.