ATM val utifrån människans biologiska hållning

En ändamålsenlig hållning harmonierar med ökad medvetenhet

Poddar, videos, bilder och idéer för att öka förståelsen vad som inbegrips i att vara upprätt och gående på två ben med armar fria för handling.

Hålllningens biologiska aspekter

Hållningens biologiska aspekter - inläsning

med Eva Laser Av Moshe Feldenkrais

Moshe Feldenkrais publicerade 1981 en bok vid namn the Elusive Obvious, Basic Feldenkrais. På svenska Det uppenbara som undflyr oss.
Detta är en mycket viktig bok för var och en som är intresserad av att förstå vad som är grunderna i feldenkraismetoden. Den kom ut i pocket för något år sedan.

Kapitlet som jag läser i podden innehåller det mesta som det är att förstå om Moshe Feldenkrais' syn på hållning och hur viktig en förståelse av dess komplexitet är för mänskligt liv;  i harmoni med sig själv och med omgivningen.


Ett urval ATM som adresserar den biologiska hållningen

Detta är bara ett urval. Eftersom detta är så centralt och grundlägagnde kan du i grunden passa in alla lektioner under dessa rubriker. 

Människan håller i grunden huvudet upprätt i en position så att ögonen intar en horisontell linje.

Vanan är sådan beskaffad så att om hen håller huvudet på sned under en längre tid upplevs horisonten som rak av hjärnan, det blir snett i självbilden och därför svårt att ändra. Detta är en anlednng till asymmetrier

Förslag på lektioner
nrIDTema
140
171109

sjunde halskotan

141
171116

näsan är rakt fram

142
171123

 "gör kronan på hans hjässa lätt"

288
211013

AY# 523 ansiktet åt höger  - bäckenrörelser A & B

291
211027

AY# 110 i ryggläge; vrida ryggraden med huvudet fixerat A (även 292)

326
220330

AY# 126 Munnen och huvudet håligheter (hjärnan) A & B


Det existerar en tredimensionell funktion i axel- och höftled,
de är kulleder, inte gångjärn

Förslag på lektioner
nrIDTema
60
150115

Kullleder

81
150917

"ljusstake lektion"

235
210128

Raglanärmar

236
210203

handens räckvidd A

218
201022

optimal lyftning av knäna

311
220202

vridning av armarna A & B

337
220518

sidsittandets höft & länd

372
230125

Tyngd

Ståendet - den minsta gemensamma nämnaren för hållningen

Eftersom ståendet är den position som vi alltid passerar från en aktivitet till en annan är det av stort värde att du ägnar några lektioner åt att utforska hur du står eller snarare på hur många olika sätt du kan stå.  Utifrån det blir det en del av integreringen att uppmärksamma någon skillnad i sättet att stå - före och efter en ATM.

Förslag på lektioner
nrIDTema
37
140506

stå & gå #1

38
140508

stå & gå # 2

87
151203

AY # 234 stående bakåt

88
151207

fortsättning på lektion AY # 234 

295
211110

AY # 234 stående bakåt -ytterligare varitation obs! datum

296
211117

Esalen 17 Gå baklänges

298
211124

Retro  [fortsättning på 295-296]

321
220316

Vaja som träden variation på övning 1


En flexibel bröstkorg

Förslag på lektioner
nrIDTema
149
180503

reveben är som hinkhandtag

154
180607

korset i bröstkorgen

290
211020

AY #217 på sidan - bröstbenet blir flexibelt

378 -379
230815

på sidan brösbenet blir flexibelt


Symmetri i rotation av huvudet

Förslag på lektioner
nrIDTema
212
200910

AY # 445 rygg & nacke


Samordning mellan fram och baksida,
buksidan & ryggsidan

Alla lektioner som är variationer av lektion fem i "gröna boken"


Foten mer här

Förslag på lektioner
nrIDTema
77
150820

fotens förmåga mot golvet

164
181018

kulleden i foten

214
200924

följsamma fotsulor

279
210901

AY# 304 foten och dess rörelser i rymden
eller rummet. Om hälen! (även 280 )


Fem grundläggande linjer

Förslag på lektioner
nrIDTema
131
170601

 fem linjer

198
200122

AY #340 enklare lår

199
200130

AY #341 enklare i mag- och ryggläge

200
200206

AY #345 diagonal bild (image)

201
200213

 AY #347 längd och knuten näve  

202
200220

 Höger!

203
200227

AY#44 Bröstkorg i förlängning

204
200305

AY # 61 Armar i en cirkel ovanför huvudet;
på ryggen med fotsulorna mot varandra

Elementära egenskaper/ relationen mellan bäcken & bröstkorg

Förslag på lektioner
nrIDTema
243
210225

variation på 3:an med armar över huvudet

254
210414

kurvor åt två håll

376
230208

På sidan , flexibel ryggrad - variation på lektion 5


Bäckenkontroll, även den tre dimensionell
Lektion sex i "gröna boken" ägnas differentiering av bäckenrörelser med hjälp av en imaginär urtavla
Läs mer i temasektionen

Förslag på lektioner

Anti gravitationsmuskulatur

nrIDTema
16
131219

variation på övning 7 i ATM boken

25
140218

lektion 3
DEt finns många lektion tre, se tema

52
141008

grundläggande maglektion

53
141022

mask ning

147
180418

antigravitiations muskulatur   

161
180920

hållningens spiral

163
181003

att ha eller inte ha svank

190
190918

tidig orientering i bålen

213
200917

AY #445 ytterligare en variation  

285
210929

AY #494 expandera spridningen
(även 286, 287)

309
220126

ryggens bredd A & B


Den Borghesiske fäktaren

Detta är en bronskopia av statyn den Borghesiske fäktaren, signerad greken Agasias 200 f.v.t. Statyn är från samma epok som den meliska Afrodite.

Den är mycket bildskön och har använts som ett konstideal inom konstnärlig utbildning. Det finns en gipskopia på konstakademin på Fredsgatan i Stockholm av Wilhelm Wallander från 1844. Att härma var och är ett sätt att lära med häärmning används inte i feldenkrais!

Notera huvudhållning i relation till armarnas position. En arm är uppåt eller utåtvriden, den andra nedåt eller inåtvriden.  Det finns en rotation eller vridning i bålen.

Observera särskilt diagonalerna, en mellan höger arm och vänster ben, den andra mellan vänster arm och höger ben. Ena diagonalen är i sträck den andre i böj. Huvudet vridet mot den arm som är utåtvriden. Detta är den mänskliga hållningen, ett rörelsemönster som utvecklats från spädbarnsreflexerna, en grundorganisation som ofta utforskas i ATM lektioner. 

Ibland är mönstret överaktivt och måste dämpas, andra gånger dolt under parasitiska mönster och ovanor och måste skalas fram. 

Diagonaler är nödvändiga för många avancerade funktioner men samtidigt inte alla. Olika idrottsgrenar är tydliga exempel. Diagonaler innebär en mognad i nervsystemet och ses hos barnet efter några år. Denna försvinner ofta vid det främlingskap som många människor har till sig själva, i det som benämns som "kroppen"

 • Den Borgheiske fäktaren
 • Panelen innehåller tre bilder från olika håll. Svep i sidled om du använder mobil.
  Statyn finns på Lostigen.

  Notera huvudhållning i relation till armarnas position. En arm är uppåt eller utåtvriden, den andra nedåt eller inåtvriden.  Det finns en rotation eller vridning i bålen.

  Observera särskilt diagonalerna, en mellan höger arm och vänster ben, den andra mellan vänster arm och höger ben. Ena diagonalen är i sträck den andre i böj. Huvudet vridet mot den arm som är utåtvriden. Detta är den mänskliga hållningen, ett rörelsemönster som utvecklats från spädbarnsreflexerna, en grundorganisation som ofta utforskas i ATM lektioner. 

  Förslag på lektioner
  nrIDTema
  311
  220202

  Vridning av armarna A Länk[+]

  Ibland är mönstret överaktivt och måste dämpas, andra gånger dolt under parasitiska mönster och ovanor och måste skalas fram. 

  Diagonaler är nödvändiga för många avancerade funktioner men samtidigt inte alla. Olika idrottsgrenar är tydliga exempel. Diagonaler innebär en mognad i nervsystemet och ses hos barnet efter några år. Denna försvinner ofta vid det främlingskap som många människor har till sig själva, i det som benämns som "kroppen"


  Feldenkrais Skolan

  En skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell.

  Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga och gravitationen.

  Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Människan inifrån ut.

  Ansvar

  Innehållet på svenska ATM podden är avsett för information, lärande och övning. Det ersätter inte professionell hjälp eller medicinsk behandling.
  Ingenting på denna webbplats är avsett att diagnostisera eller behandla sjukdomstillstånd.

  ATM lektioner utforskas under eget ansvar. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. 

  Betala
  • Avgift
   Vecka     100 kr
   Månad    225 kr
   Halvår 1 200 kr

  • 123 412 67 51

  • BankGiro 5357 - 1196


  Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved.